Testimonials

null
ไข่ขาวผง AlbuQuik
คุณเถกิงศักดิ์ เวชรัชต์พิมล

“เลือกใช้ อัลบูควิก เพราะราคาไม่แตกต่างจากไข่สดมากนัก และลดปัญหาการปนเปื้อนสิ่งสกปรกที่ติดมากับเปลือกไข่ และเก็บได้นาน ชอบครับสะดวกดี”

ไข่ขาวผง AlbuQuik
จากคุณศศิวิมล สิริพร

“คุณหมอให้เพิ่มไข่ขาวในมื้ออาหารวันละ 12 ฟอง และจำกัดน้ำ เลือกใช้ไข่ขาวผง อัลบูควิก เพราะสามารถเติมน้ำได้ตามสัดส่วนที่กำหนด โดยยังได้คุณค่าอาหารตามที่ต้องการ”

ไข่ขาวชนิดเม็ด Albu
คุณเกรียงไกร สายศิริเวชกุล

“สำหรับคนไข้ที่นอนติดเตียง และมีแผลกดทับ ถ้าได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอ เนื้อเยื่อก็จะไม่ถูกสร้างขึ้นมา คุณหมอก็จะให้เพิ่มปริมาณไข่ขาวในอาหาร ปัญหาที่ตามมาก็คือ อาหารทางสายยางข้นหนืด ก็เลยเปลี่ยนวิธีมาใช้ไข่ขาวผง อัลบูควิก ก็ทำให้อาหารข้นหนึดลดลง สามารถใส่ปริมาณไข่ขาวได้ตามที่แพทย์ต้องการ” read more

ซุปปั่นเข้มข้น BlenDeeQuik
คุณอ้อม อาทิตยา สุวรรณศรี

“เมื่อก่อนทำอาหารเอง คือต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงอยู่ในครัว ซึ่งระหว่างนั้นก็ต้องทิ้งคนไข้ให้อยู่คนเดียว แต่พอมาใช้ เบลนดีควิก คือแค่เปิดซอง เท ผสมน้ำ ไม่ถึง 5 นาที ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะ มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น มีเวลาให้คนไข้มากขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น ก็ทำให้ดูแลคนไข้ได้ดีขึ้น” read more

ไข่ขาวผง AlbuQuik
จากคุณอนิกา ไหมทอง

“ประทับใจตรงที่ ราคาจับต้องได้ ถึงจะแอบคาวหน่อยๆแต่มั่นใจได้ว่าเป็นไข่ขาวจริงๆ ไม่ได้แต่งกลิ่นแต่งรสจนคุณค่าของไข่ข่าวลดลงมากคะ” read more