FAQ AlbuQuik

null

1. ต้องกิน อัลบูควิก เท่าไร ถึงจะเทียบเท่ากับกินไข่ขาว 1 ฟอง

อัลบูควิก จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ หรือปริมาณ 4 กรัม ให้ปริมาณโปรตีนเทียบเท่ากับไข่ขาว 1 ฟอง

2. ควรผสม อัลบูควิก กับ น้ำในอัตราส่วนเท่าไร

แนะนำให้ผสม อัลบูควิก 1 ส่วน ต่อน้ำ 7 ส่วน เช่น อัลบูควิก 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 7 ช้อนโต๊ะ
เช่น ถ้าผสม อัลบูควิก 4 กรัม กับน้ำ 28 กรัม คนให้ไข่ขาวละลายหมด จะเทียบเท่าไข่ขาวเหลว 1 ฟอง อย่างไรก็ดี ผู้ใช้สามารถปรับปริมาณน้ำให้มากขึ้น หรือน้อยลงได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

3. ไข่ขาวผง เป็นไข่ขาวที่สุกแล้วหรือยัง

ไข่ขาวผง อัลบูควิก ผลิตด้วยกระบวนการ สเปรย์ดราย (Spray Dry) โดยไข่ขาวสด จะถูกพ่นเป็นละอองขนาดเล็กมากๆ เข้าไปในตู้ลมร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 160 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อละอองไข่ขาวสด สัมผัสกับลมที่ร้อนมาก ๆ น้ำจะระเหยออกไปทันที ทำให้ไข่ขาวสดกลายเป็นไข่ขาวผง นอกจากนี้ยังมีกระบวนต่อจากนี้ เพื่อทำให้ไข่ขาวผงที่ได้ ปราศจากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เราจึงมั่นใจได้ว่า ผู้บริโภคสามารถนำ อัลบูควิก ไปประกอบอาหาร หรือรับประทานได้เลย โดยไม่ต้องทำการปรุงให้สุกอีกครั้ง

4. ไข่ขาวผง ละลายยากไหม

ด้วยรูปแบบของ อัลบูควิก ที่มีลักษณะคล้ายนมผง ทำให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่ง มีความคาดหวังว่า การทำละลายของไข่ขาวผง อัลบูควิก ในน้ำนั้น จะต้องง่ายเหมือนการทำละลายของนมผง แต่ด้วยองค์ประกอบของ ไข่ขาวผง อัลบูควิก ที่มีส่วนผสมเกือบทั้งหมด เป็นอัลบูมินโปรตีน ทำให้การทำละลาย ต้องใช้เวลาในการคนพอสมควร
ทั้งนี้อาจนำ อัลบูควิก ปั่นรวมกับอาหาร หรือกับเครื่องดื่ม ในเครื่องปั่น ก็สามารถช่วยทำให้ละลาย และกระจายตัวได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

5. ใช้น้ำร้อน หรือน้ำเย็น ละลายได้ง่ายกว่า เร็วกว่า

ควรใช้น้ำอุณหภูมิห้อง จะทำให้การทำละลายทำได้ง่ายกว่า หลีกเลี่ยงการใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อน เพราะจะทำให้โปรตีนในไข่ขาวผง อัลบูควิก สุกและเปลี่ยนสภาพ ซึ่งจะทำให้การทำละลายทำได้ยากยิ่งขึ้น

6. ถ้าการคนให้ละลายใช้เวลานาน เปลี่ยนเป็นใส่ขวดปิดแล้วเขย่าแทนได้ไหม

ไม่แนะนำให้ใช้การเขย่าหรือ shake ไข่ขาวผง อัลบูควิก กับน้ำ เพราะจะทำให้เกิดฟองเป็นจำนวนมาก แต่สามารถใช้วิธีการการปั่น อัลบูควิก ในเครื่องปั่น รวมไปกับอาหาร หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น โดยแนะนำให้ค่อยๆ โรยผง อัลบูควิก ผสมเข้าไปเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อน หรือละลายไม่ทั่วถึง

6. ถ้าการคนให้ละลายใช้เวลานาน เปลี่ยนเป็นใส่ขวดปิดแล้วเขย่าแทนได้ไหม

ไม่แนะนำให้ใช้การเขย่าหรือ shake ไข่ขาวผง อัลบูควิก กับน้ำ เพราะจะทำให้เกิดฟองเป็นจำนวนมาก แต่สามารถใช้วิธีการการปั่น อัลบูควิก ในเครื่องปั่น รวมไปกับอาหาร หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น โดยแนะนำให้ค่อยๆ โรยผง อัลบูควิก ผสมเข้าไปเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อน หรือละลายไม่ทั่วถึง

7. ฟองที่เกิดจากการละลายไข่ขาวผง สามารถรับประทานได้หรือไม่

สามารถรับประทานได้ แต่ไม่แนะนำ เนื่องจาก อาจทำให้เกิดอาการท้องอืดจากฟองอากาศได้

8. การรับประทานไข่ขาวผง จำกัดปริมาณต่อมื้อ หรือต่อวันหรือไม่

ปริมาณการรับประทานไข่ขาวผง อัลบูควิก ควรขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการโปรตีนอัลบูมิน ของแต่ละคน ซึ่งจะไม่เท่ากัน ในแต่ละวัย หรือแต่ละวัตถุประสงค์ในการรับประทาน ทั้งนี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของนักกำหนดโภชนาการ หรือคำแนะนำของแพทย์

อย่างไรก็ดี หากท่านทราบอยู่แล้วว่า ต้องบริโภคไข่ขาววันละเท่าใด สามารถนำจำนวนดังกล่าวมาแปลงเป็น ปริมาณช้อนโต๊ะ และแยกรับประทานต่อมื้อได้ เช่น แพทย์กำหนดให้ทานไข่ขาววันละ 5 ฟอง อาจแบ่งรับประทานตามรอบรับประทานอาหารดังนี้ ทานพร้อมอาหารเช้า 1 ช้อนโต๊ะ พร้อมอาหารกลางวันและเย็น มื้อละ 2 ช้อนโต๊ะ รวมเป็น 5 ช้อนโต๊ะ เทียบเท่าการรับประทานไข่ขาว 5 ฟอง

9. ไข่ขาวผง ดีกว่า ไข่ขาวเหลว อย่างไร

  • ไข่ขาวผง อัลบูควิก เก็บรักษาได้ยาวนานกว่าไข่ธรรมชาติ โดยไม่มีการผสมวัตถุกันเสีย
  • ไข่ขาวผง อัลบูควิก สะดวกกว่า โดยไม่ต้องแยกไข่แดงที่ไม่ได้ใช้ออก รวมถึงความสิ้นเปลืองที่อาจต้องทิ้งส่วนของไข่แดงที่ไม่ได้ใช้ไป
  • ไข่ขาวผง อัลบูควิก สะอาดกว่า เพราะผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูงมาแล้ว และอยู่ในสภาพผง มีความชื้นต่ำ จึงไม่ต้องกังวลกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค หรือการปนเปื้อนต่างๆ เช่นในกรณีที่ใช้ไข่สด อาจได้ไข่ที่ไม่สด หรือมีการปนเปื้อนจากเปลือกไข่ระหว่างการตอกไข่
  • ด้วยคุณสมบัติที่เป็นผง ทำให้ อัลบูควิก มีความยืดหยุ่นกว่าในการรับประทานหรือนำไปประกอบการปรุงอาหารต่อ หรือจะผสมน้ำเพื่อให้กลับมาอยู่ในรูปของไข่ขาวเหลวตามเดิมก็ได้

10. เวลาเกิดข่าวโรคระบาดของสัตว์ปีก เช่น ไข้หวัดนก จะมีความสัมพันธ์ หรืออันตรายจากการรับประทานไข่ขาวผงหรือไม่

ถึงแม้ไข่ขาวผง เบลนดีควิก เมื่อนำมาผสมน้ำแล้ว จะคืนรูปกลับมาเป็นของเหลวข้น เหมือนไข่ขาวดิบตามธรรมชาติ แต่ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบ Spray Dry และกระบวนการพิเศษถัดจากการ Spray Dry เพื่อทำลายเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค จึงทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ไข่ขาวผง เบลนดีควิก ปราศจากเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคใดๆ และมีความปลอดภัยในการบริโภค แม้จะไม่ผ่านการให้ความร้อนก็ตาม