FAQ Albu

null

1. ไข่ขาวเม็ด อัลบู ต่างกับไข่ขาวผง อัลบูควิก อย่างไร

อัลบู คือ การนำไข่ขาวผง อัลบูควิก มาอัดให้อยู่ในรูปแบบเม็ด เพื่อให้เกิดความง่าย สะดวก รับประทานได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับประทานโปรตีนอัลบูมินจากไข่ขาว

2. ต้องกิน อัลบู กี่เม็ดถึงจะเทียบเท่ากับกินไข่ขาว 1 ฟอง

อัลบู จำนวน 4 เม็ด ให้ปริมาณโปรตีนเทียบเท่ากับไข่ขาว 1 ฟอง

3. ควรรับประทาน อัลบู ตอนไหน ก่อนอาหาร หรือหลังอาหาร

รับประทาน ก่อน หรือ หลังอาหาร ได้ทั้ง 2 กรณี ถ้ารับประทานก่อนนอน ควรรับประทานก่อนนอน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้โปรตีนได้รับการย่อยก่อน

สำหรับนักกีฬา หรือผู้ที่ต้องการโปรตีนเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ แนะนำให้รับประทาน อัลบู ทันทีหลังการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายและกล้ามเนื้อ ดูดซึมโปรตีนไปใช้ได้อย่างเต็มที่

4. จำกัดปริมาณการทาน อัลบู ต่อมื้อ หรือต่อวันหรือไม่

ปริมาณการรับประทานไข่ขาวผงอัดเม็ด อัลบู ควรขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการโปรตีนอัลบูมิน ของแต่ละคน ซึ่งจะไม่เท่ากัน ในแต่ละวัย หรือแต่ละวัตถุประสงค์ในการรับประทาน ทั้งนี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของนักกำหนดโภชนาการ หรือคำแนะนำของแพทย์

อย่างไรก็ดี หากท่านทราบอยู่แล้วว่า ต้องบริโภคไข่ขาววันละเท่าใด สามารถนำจำนวนดังกล่าวมาแปลงเป็น ปริมาณเม็ด และแยกรับประทานต่อมื้อได้ เช่น แพทย์กำหนดให้ทานไข่ขาววันละ 3 ฟอง อาจแบ่งรับประทานตามรอบรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น 3 มื้อ มื้อละ 4 เม็ด รวมเป็น 12 เม็ด ก็จะเทียบเท่าการรับประทานไข่ขาว 3 ฟอง

5. เด็กสามารถทานไข่ขาวเม็ด อัลบู ได้หรือไม่

ไม่แนะนำสำหรับเด็กเล็ก และเด็กที่ยังไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ สำหรับเด็กโตที่กลืนยาเม็ดได้แล้ว สามารถรับประทาน อัลบู ได้ สำหรับท่านที่กังวลว่า อัลบู มีขนาดเม็ดค่อนข้างใหญ่ อาจตัดหรือหักเม็ด อัลบู เพื่อให้มีขนาดเหมาะสม สะดวกต่อการกลืนได้

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเด็กส่วนมาก ไม่มีข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร จึงแนะนำให้รับโปรตีนจากการรับประทานอาหารที่ปรุงจากไข่สดมากกว่า