ไข่ขาวผง AlbuQuik

“คุณหมอให้เพิ่มไข่ขาวในมื้ออาหารวันละ 12 ฟอง และจำกัดน้ำ เลือกใช้ไข่ขาวผง อัลบูควิก เพราะสามารถเติมน้ำได้ตามสัดส่วนที่กำหนด โดยยังได้คุณค่าอาหารตามที่ต้องการ”

จากคุณศศิวิมล สิริพร 
ญาติผู้ป่วย