ไข่ขาวผง AlbuQuik (อัลบูควิก)

“ประทับใจตรงที่ ราคาจับต้องได้ ถึงจะแอบคาวหน่อยๆแต่มั่นใจได้ว่าเป็นไข่ขาวจริงๆ ไม่ได้แต่งกลิ่นแต่งรสจนคุณค่าของไข่ข่าวลดลงมากคะ”

จากคุณอนิกา ไหมทอง
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
ผู้เคยทดลองใช้และซื้อฝากญาติที่ต้องการโปรตีนอัลบูมิน