ไข่ขาวผง AlbuQuik

“เลือกใช้ อัลบูควิก เพราะราคาไม่แตกต่างจากไข่สดมากนัก และลดปัญหาการปนเปื้อนสิ่งสกปรกที่ติดมากับเปลือกไข่ และเก็บได้นาน ชอบครับสะดวกดี”

คุณเถกิงศักดิ์ เวชรัชต์พิมล
กรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหาร
บริษัท น้ำใจรักษ์ จำกัด (น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม)