ไข่ขาวชนิดเม็ด Albu

“สำหรับคนไข้ที่นอนติดเตียง และมีแผลกดทับ ถ้าได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอ เนื้อเยื่อก็จะไม่ถูกสร้างขึ้นมา คุณหมอก็จะให้เพิ่มปริมาณไข่ขาวในอาหาร ปัญหาที่ตามมาก็คือ อาหารทางสายยางข้นหนืด ก็เลยเปลี่ยนวิธีมาใช้ไข่ขาวผง อัลบูควิก ก็ทำให้อาหารข้นหนึดลดลง สามารถใส่ปริมาณไข่ขาวได้ตามที่แพทย์ต้องการ”

คุณเกรียงไกร สายศิริเวชกุล
นักกำหนดโภชนาการ
โรงพยาบาลเอกชน